Programın amacı bireyin; Spikerlik ve Sunuculuk meslek becerisini kazanmasının yanı sıra, kişisel olarak toplum hayatında sıradanlıktan fark edilen bir kişilik haline gelmesi, farklı iş kollarında değişen ve gelişen koşullara karşı daha donanımlı ve kendini daha rahat ifade edebilmesi, etkili sunum teknikleriyle mesleki sunumlarında daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Spikerlik-sunuculuk programının amaçları;


Spikerlik meslek becerisinin kazandırılması
Sunuculuk tekniklerinin öğretilmesi
Mesleki sunumlarda başarıya ulaşma
Etkili sunum tekniklerini kullanma becerisinin geliştirilmesi
Spikerlik-sunuculuk programının içeriği;
Spikerde bulunması gereken özellikler
Sunucuda bulunması gereken özellikler
Spikerliğin önemi, özellikleri ve teknikleri
D-K-D bağlamında Türkçe
Sözcük ve deyim yanlışları
Haber metni değerlendirmesi
Program metni değerlendirmesi
Şiir metni değerlendirmesi
Haber spikerliği
Röportaj teknikleri
Spiker-sunucu-programcı bağlantısı
Sunucu-spiker-yönetmen bağlantısı
Radyo program sunuculuğu
Reklam metni seslendirme
Belgesel metni seslendirme
Müzik, eğlence, haber programları sunumu
Magazin programları sunumu
Gazete haberleri sunumu
Protokol, kongre, panel sunumu
Seminer sunumu
Diksiyon spikerlik bağlantısı
Sunuculuk diksiyon bağlantısı

Spikerlik-sunuculuk eğitimi 60 ders saatidir Spikerlik-sunuculuk eğitimi 10 hafta sürer ve haftada 2 gün toplam 6 ders saati şeklinde verilir. Spikerlik-sunuculuk eğitimi diksiyon eğitimini tamamladıktan sonra verilir. Spikerlik-sunuculuk eğitiminin sonunda MEB onaylı sertifika verilir.

Neofossen
Check! Seulement avec nous!
http://neofossen.com/fr/